CELA SPAWALNICZA I ZAUTOMATYZOWANIE PROCESU SPAWANIA – SPRAWDŹ!

SKONTAKTUJ SIĘ

MARCIN ŚLEZIAK
Menadżer Produktu
+48 730 500 631
marcin.sleziak@tfm-robotics.pl

 

DOFINANSOWANIE DLA BRANŻY MEBLARSKIEJ 2022

Działasz w branży meblarskiej? Skorzystaj z dofinansowania na zakup robotów!

Automatyzacja procesów produkcji to przede wszystkim skrócenie ich czasu oraz kosztów, jak i zwiększenie efektywności i precyzji prac. Program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” pozwoli szybko i sprawnie urealnić powyższe zalety.  

Celem pilotażowego programu „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną w postaci robotyzacji i automatyzacji. Efektem tego będą pozytywne zmiany wpływające na poprawę jakości, elastyczności oraz wydajności procesów produkcyjnych.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Maksymalna kwota możliwa do otrzymana to 850 000 zł (85% wartości projektu – 15% to wkład własny).

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • zakup, instalacje i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Wnioski składać można od 8 listopada 2022 do 6 grudnia 2022.

Więcej szczegółów – https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/robogrant.